in het Nederlands!

We hebben de afgelopen weken wat adviezen ingewonnen van marketing mensen en internetgoeroe’s, wel heel leerzaam maar ook lastig want je moet echt helemaal opnieuw naar je merk kijken. Zoals bij alles wat je ontwerpt, maakt en realiseert zit ook in LOUDCLOUD veel van onszelf. Veel ideeën, moeite, twijfel, hoop, tijd, tekst, beeld…bloed, zweet en tranen zeg maar. En dan is het best moeilijk om daarvan los te komen en met een frisse blik te kijken, te kijken alsof we jullie zijn eigenlijk. Maar daar zijn we dus mee bezig.

We krijgen het advies ‘onszelf meer te laten zien’. Nou dat begrijpen we wel….maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat mijn zus en ik allebei niet zo graag voor de lens staan, maar liever erachter 🙂 Degenen van jullie die ons persoonlijk kennen zullen dat wel herkennen denk ik. Work in progress.

achter mijn camera bij de COS installatie in Milan – foto gemaakt door Ester | behind my camera in Milan at the COS Installation – photo made by Ester

‘Gaan staan voor waar je voor staat’ dat is dan misschien gemakkelijker…onszelf uitspreken daar hebben we minder moeite mee( op papier in ieder geval), en dat is ook een groot aandeel van de reden waarom we LOUDCLOUD gestart zijn. Omdat we voelen dat we iets te zeggen hebben, en omdat we jullie graag willen inspireren en helpen bij het creëren van een duurzamer interieur.
Dat gaat natuurlijk wel een stuk gemakkelijker in het Nederlands…door te schrijven in onze eigen taal blijven we ook dichter bij onszelf dus we hebben besloten dat we dat gaan doen!

Voor ons is kijken alsof we jullie zijn natuurlijk moeilijker dan voor jullie zelf. Dus als je input hebt voor ons, bijvoorbeeld wat je graag zou willen lezen op dit blog, wat je moeilijk vindt op interieurgebied of iets anders, we horen het heel graag!

Reageer gerust op dit blog of in social media en mailen kan natuurlijk ook altijd, fijne dag!

The last few weeks we talked to several marketing- and internet gurus. We learned a lot, but it was also confronting and difficult. You have to look at your brand all over again. As with everything you design and create, LOUDCLOUD holds a lot of who we are as persons. Many ideas, much struggle, hope, time, writing, photographing….blood, sweat and tears, so to say. It is not easy to take a step back, look with a fresh view and look through your eyes. But that’s what we are doing at the moment.

One of the advices we get is to ‘ show ourselves more.’ Understandable, but easier said than done, for two sisters who rather stay behind the lens and not step in front of it. For the ones of you who know us personally, you will recognize this. Work in progress.

To stand for your beliefs, values and standards, might be easier. ….to express ourselves is easier for us (at least on paper) and that is one of the main reasons we started LOUDCLOUD in the first place. Because we feel we have something to say, because we would like to inspire you and help you create a sustainable interior for yourselves or your customers. This turns out to be easier in Dutch. By writing in our mother language, we stay closer to ourselves. That’s why we are changing this blog into Dutch!

Looking to LOUDCLOUD from your point of view is more difficult to us than it is to you. So, if you have input for us, for instance what you would like to read on this blog, what you experience to be difficult in creating interiors or something else, we would love to hear it!

Feel free to react to this blog or in our socials. Of course you can also always contact us via mail. Have a good day!

Facebooktwitterpinterest